تعریف سیاست های پولی و مالی➕نقش آن در کنترل تورم و تشویق سرمایه‌گذاری

آیا می‌دانستید تصمیمات اقتصادی می‌توانند زندگی شما را تغییر دهند؟ سیاست‌های پولی و مالی دو ابزار قدرتمند در مدیریت اقتصادی هر کشور هستند که می‌توانند معیارهایی مانند اشتغال، درآمد، تورم، رفاه اجتماعی و نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند.

این سیاستها می تواند در انتها منجر به تغییراتی در بازار فارکس شود؛ به عنوان مثال، در سال 2020، تصمیمات بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره به 0% منجر به افزایش 15% سرمایه‌گذاری‌های تجاری شد!

سیاست های پولی و مالی دو ابزار مهم در مدیریت اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. سیاست پولی به مجموعه تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل حجم پول در گردش در اقتصاد اشاره دارد و اهدافی چون «کنترل تورم»، «تشویق سرمایه گذاری» و ایجاد «ثبات اقتصادی» را دنبال می کند.

از طرف دیگر، سیاست مالی به تصمیمات و اقدامات دولت در زمینه مدیریت درآمد ها و هزینه های عمومی مربوط می شود و هدف آن «تعادل بودجه»، «ارزش گذاری مناسب منابع» و «تشویق سرمایه گذاری» است. هماهنگی میان این دو سیاست برای دستیابی به اهداف اقتصادی کلان ضروری است.

سیاست پولی و مالی چیست - تعریف سیاست های پولی و مالی - سیاست های پولی و مالی تعریف

 

تعریف سیاست پولی چیست؟

سیاست پولی مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی است که توسط بانک مرکزی یا سازمان مرتبط دیگر برای کنترل پول در “جریان اقتصاد” انجام می شود. اهداف اصلی سیاست پولی شامل تنظیم نرخ بهره، کنترل تورم، تشویق سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد استحکام در اقتصاد می باشد.

رویکرد های مختلفی برای اجرای سیاست پولی وجود دارد، از جمله سیاست پولی گمانه زنی، سیاست پولی تنظیمی و سیاست پولی محکم.

 

آشنایی با انواع سیاست پولی

 • سیاست پولی گمانه زنی:این رویکرد سیاست پولی بر اساس پیش بینی ها و حدس های اقتصاددانان در مورد نیاز های اقتصادی و تأثیرات تغییرات مختلف اقتصادی تعیین می شود. بانک مرکزی تلاش می کند پیش بینی های صحیحی در مورد وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد و بر اساس آن اقداماتی چون تنظیم نرخ بهره یا تغییرات در پول در جریان اقتصاد انجام دهد.
 • سیاست پولی تنظیمی: در این رویکرد، بانک مرکزی با استفاده از ابزار های مختلف اقتصادی مانند نرخ بهره، میزان پول منتشر شده، رهنمود ها و تقاضای پول سعی در تنظیم میزان پول در جریان و اقدامات اقتصادی برای دستیابی به اهداف مشخصی مانند کنترل تورم یا تحقق رشد اقتصادی قرار می دهد.
 • سیاست پولی محکم: این رویکرد سیاست پولی بر مبنای استفاده از اینکه پول یک وسیله برای تضمین پایداری اقتصادی است، تمرکز دارد. بانک مرکزی در این رویکرد سعی می کند تا با کنترل دقیق پول در جریان و جلوگیری از وقوع نوسانات نامطلوب، استحکام اقتصادی را تضمین کند.

 

تعریف سیاست مالی چیست؟

سیاست مالی مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات است که توسط دولت یا سازمان مالی مرتبط برای مدیریت و کنترل درآمد ها و هزینه های عمومی صورت می گیرد.

اهداف اصلی سیاست مالی شامل تعادل بودجه، ارزش گذاری مناسب به توجه به نیازهای اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری و اشتغال و مدیریت دیون عمومی می باشد.

سیاست مالی شامل تعیین سطوح مالیات، هزینه های دولتی، بودجه عمومی و سیاست های مالی دولت برای ایجاد تعادل در اقتصاد است.

 

آشنایی با انواع سیاست مالی

 • سیاست مالی گذرا:سیاست مالی گذرا و یا به عبارت دیگر سیاست مالی تنبل، به روشی اشاره دارد که دولت به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد های دولتی به منظور مقابله با مشکلات اقتصادی کوتاه مدت اقدام می کند. این سیاست عموماً در شرایط اقتصادی نا پایدار و بحرانی به کار گرفته می شود و هدف آن کنترل شوک های اقتصادی و ایجاد پایداری مالی است.
 • سیاست مالی تنوع بخش:سیاست مالی تنوع بخش یا سیاست مالی چندگانه به کنترل هزینه ها و درآمد های دولتی از طریق تنوع استراتژی ها و آلوده های مالی مختلف اشاره دارد. این رویکرد در نظر دارد تا از ترکیب متفاوتی از ابزار ها مانند مالیات، بدهی ها و هزینه های دولتی برای حفظ تعادل بودجه و اهداف مالی دولت استفاده کند.
 • سیاست مالی گسترده:سیاست مالی گسترده به رویکردی اشاره دارد که دولت با استفاده از ابزار های مالی متعدد و ترکیبی اقدام به مدیریت و کنترل اقتصاد می کنند. این سیاست شامل اقدامات چون کنترل هزینه ها، تنظیم مالیات، مدیریت بدهی و استفاده از ابزار های مالی مختلف برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مالی مورد نظر می باشد.

 

سیاست پولی و مالی چه تفاوتی دارند؟!

سیاست پولی و سیاست مالی دو جنبه مختلف از مدیریت اقتصادی هستند که با هدف کنترل و تنظیم اقتصاد کشور انجام می شوند. تفاوت اصلی بین سیاست پولی و سیاست مالی به زیر و آرمان اصلی آن ها برمی گردد.

سیاست پولی شامل تصمیمات و اعمالی است که توسط بانک مرکزی یا سازمان مالی مرتبط برای کنترل پول در جریان اقتصاد صورت می گیرد. اهداف اصلی سیاست پولی شامل تنظیم نرخ بهره، کنترل تورم و تحقق استحکام اقتصادی می باشند.

سیاست مالی به عنوان ابزار دیگری در مدیریت اقتصادی به کار می رود که توسط دولت یا سازمان مالی مرتبط برای مدیریت و کنترل درآمد ها و هزینه های عمومی صورت می گیرد.

اهداف اصلی سیاست مالی شامل تعادل بودجه، مدیریت درآمد ها و هزینه ها، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد استحکام اقتصادی می باشد.

سیاست پولی و مالی چیست - تعریف سیاست های پولی و مالی - سیاست های پولی و مالی تعریف
بررسی تفاوت سیاست های پولی و مالی

بنابراین، در حالی که سیاست پولی معمولاً توسط بانک مرکزی انجام می شود و بر اساس پول و نرخ بهره تمرکز دارد، سیاست مالی بیشتر به بودجه، مالیات و هزینه های دولتی توجه دارد و توسط دولت اجرا می شود.

 

چه ابزار هایی برای سیاست مالی و پولی وجود دارد؟!

برای اجرای سیاست های مالی و پولی، ابزار های مختلفی وجود دارد که توسط دولت و بانک مرکزی استفاده می شوند. در ادامه تعدادی از این ابزار ها ذکر شده

ابزار های سیاست پولی

 • نرخ بهره: تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های سیاست پولی برای کنترل فعالیت های اقتصادی.
 • نرخ ریزشی: تعیین میزان پول در جریان اقتصاد توسط بانک مرکزی.
 • خرید و فروش اوراق بهادار: بانک ها و بانک مرکزی می توانند با خرید و فروش اوراق بهادار وارد بازار مالی شوند و تأثیر گذاری کنند.
 • تعیین رزرو اجباری: بانک ها می بایست مقدار خاصی از وجوه را به عنوان رزرو نگه دارند.

 

ابزار های سیاست مالی

 • مالیات: دولت از طریق تعیین نرخ های مالیاتی برای بخش مختلف اقتصاد تأثیر گذاری می کند.
 • هزینه های دولتی: تعیین میزان و نحوه صرف هزینه های دولتی برای تأمین نیازهای عمومی.
 • بدهی دولتی: مدیریت و کنترل بدهی های دولتی به عنوان یکی از راهکار های مدیریت مالی دولت.
 • بودجه عمومی: تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع مالی برای مخاطبان مختلف از طریق بودجه عمومی.

استفاده از این ابزار ها به طور هوشمندانه و تعادل یافته، به دولت و بانک مرکزی کمک می کند تا اهداف مورد نظر خود را در حوزه های مالی و پولی دنبال کنید.

 

سیاست های پولی و مالی چه اهدافی را دنبال می کنند؟

سیاست های پولی و مالی اهداف مختلفی را دنبال می کنند که در کنار هم به حفظ استحکام و پایداری اقتصاد کمک می کنند. در زیر تعدادی از اهداف اصلی تحت پوشش این دو سیاست آورده شده است

سیاست پولی و مالی چیست - تعریف سیاست های پولی و مالی - سیاست های پولی و مالی تعریف
اهداف سیاست پولی و مالی

 

اهداف سیاست پولی

 1. کنترل تورم: یکی از اصلی ترین اهداف سیاست پولی، کنترل و کاهش نرخ تورم است تا پایداری اقتصادی حفظ شود.
 2. تحقق هدف رشد اقتصادی: با تنظیم نرخ بهره و میزان پول در جریان، سیاست پولی به هدف تحقق رشد اقتصادی کمک می کند.
 3. استحکام اقتصاد: افزایش استحکام اقتصادی از طریق کنترل نوسانات و تنظیم معیار های اقتصادی از دیگر اهداف سیاست پولی است.

 

اهداف سیاست مالی

 1. تعادل بودجه: یکی از اصلی ترین اهداف سیاست مالی، تعادل بودجه اجرا شده توسط دولت است تا جلوی افزایش بدهی دولتی گرفته شود.
 2. تشویق سرمایه گذاری: با تنظیم مالیات و هزینه های دولتی، سیاست مالی سعی در تشویق سرمایه گذاری ها و ایجاد امنیت اقتصادی می کند.
 3. مدیریت درآمدها و هزینه ها: امکان مدیریت و کنترل درآمد ها و هزینه های عمومی دولت به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه از دیگر اهداف سیاست مالی است.

با توجه به اهداف متنوعی که سیاست های پولی و مالی پیروی می کنند، اجرای هر دو به منظور بهبود شرایط اقتصادی کشور و تحقق رشد پایدار اقتصادی ضروری است.

 

سیاست های پولی و مالی چه تاثیری بر بازار فارکس دارند؟!

سیاست های پولی و مالی می توانند تأثیر زیادی بر بازار فارکس (بازار معاملات ارز) داشته باشند، زیرا این بازار حساس به نوسانات مختلفی مانند تغییرات نرخ بهره و تورم است. تصمیمات مهمی که توسط بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی گرفته می شود و تغییرات در سیاست مالی دولت نیز ممکن است تأثیرات قابل توجهی روی نرخ ارز ها داشته باشد. در زیر تعدادی از تأثیراتی که این دو سیاست بر بازار فارکس می توانند داشته باشند ذکر شده است:

تأثیر سیاست پولی

 • تغییرات در نرخ بهره: تصمیمات مربوط به تغییرات در نرخ بهره توسط بانک مرکزی می تواند تأثیرات گسترده ای بر روند کارکرد بازار فارکس داشته باشد.
 • تأثیرات عملیات بازار باز : عملیات خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی می تواند تأثیراتی بر بازار فارکس داشته باشد.

 

تأثیر سیاست مالی

 •  تغییرات در مالیات و هزینه های دولتی: تغییرات در سیاست مالی دولت می تواند تأثیرات نوساناتی بر روند کارکرد بازار فارکس داشته باشد.
 •  تعادل بودجه: تحقق تعادل بودجه توسط دولت ممکن است به کنترل استحکام ارز و نرخ ارز کمک کند.

بنابراین، هرگونه تغییر در سیاست های پولی و مالی می تواند به تغییرات در نرخ ارز ها و نوسانات بازار فارکس منجر شود. این نوع تغییرات ممکن است فرصت ها یا چالش های اقتصادی جدیدی را برای بازار فارکس ایجاد کند.

سوالات متداول

سیاست پولی توسط بانک مرکزی و بر اساس کنترل پول و نرخ بهره انجام می شود، در حالی که سیاست مالی توسط دولت و از طریق مدیریت درآمدها و هزینه ها پیاده می گردد.

سه رویکرد اصلی سیاست پولی شامل سیاست پولی گمانه زنی، سیاست پولی تنظیمی و سیاست پولی محکم است.

ابزارهای اصلی سیاست مالی شامل مالیات، هزینه های دولتی، بدهی دولتی و بودجه عمومی می باشد.

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب مرتبط
کندل بیس چیست؟📊 تشخیص انواع [Base Candle] وکاربردهای آن
اثر تمایل چیست؟✴️ خطرات سوگیری [Disposition Effect] و غلبه بر آن
قوانین فارکس در آلمان📈 بررسی بروکرهای فارکس و قوانین مالیاتی در آلمان
بازار ثانویه چیست؟🛒 معرفی بازار ثانویه و مقایسه با بازار اولیه
مطالب جدید
کندل بیس چیست؟📊 تشخیص انواع [Base Candle] وکاربردهای آن
 ترید روزانه چیست؟ 💹معرفی انواع استراتژی های معتبر معاملات روزانه
اثر تمایل چیست؟✴️ خطرات سوگیری [Disposition Effect] و غلبه بر آن
آموزش تحلیل باینری آپشن♨️ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال باینری آپشن و استراتژی های آن
اعتبار صرافی تاپ چنج🔐 چگونه به صرافی «topchange» اعتماد کنیم؟
;